Τα βιβλία των σχολείων!

Τίτλος : Η Ζωή
Συγγραφέας : Βιβλιοθήκη Κ.Τούμπας
Άνοιγμα βιβλίου