Τα βιβλία των σχολείων!

Τίτλος : Το βιβλίο της Ζωής
Συγγραφέας : Βιβλιοθήκη Σταθμού
Άνοιγμα βιβλίου