Τα βιβλία των σχολείων!

Τίτλος : Το βιβλίο της Ζωής
Συγγραφέας : 45 ΣΤ
Άνοιγμα βιβλίου