Τα βιβλία των σχολείων!

Τίτλος : Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας : ΣΤ 18ο
Άνοιγμα βιβλίου