Τα βιβλία των σχολείων!

Τίτλος : 3 Υποπτοι
Συγγραφέας : Στ1
Άνοιγμα βιβλίου
Τίτλος : 3 Ύποπτοι και 1 ένοχος
Συγγραφέας : ΣΤ1
Άνοιγμα βιβλίου