Τα βιβλία των σχολείων! 2016-2017

Τίτλος : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ Γ
Συγγραφέας : 94ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ